Valg, bruk og vedlikehold av maskiner

Maskiner og utstyr står sentralt i moderne anleggsarbeid. De er
våre redskaper for å kunne bygge det vi skal innen anlegg.
For at anleggsarbeid skal bli utført på en god og sikker måte,
bør alle anleggsarbeidere ha gode kunnskaper og interesse
for maskiner og utstyr. Velger vi rett maskin til rett arbeidsoppgave, samtidig som vi bruker den sikkert og riktig, skapes gode arbeidsplasser.

Et godt vedlikehold gir oss anleggsmaskiner i god teknisk stand som igjen gir oss en trygg og sikker arbeidsplass. Alt dette gjør at vi trives på jobb.

Flere videoer finnes under de forskjellige fagene på Vg1 Yrkeslære/Anleggsteknikk.