Grøft

Her finner du dokumenter som omhandler graving av grøfter, legging av rør og annet relevant stoff.