Geoteknikk og fundamentering

Geologi er læren om jorden og et fag som forteller oss om dens sammensetning og hvordan bergartene ble til. Når vi utfører grunnarbeid, må vi kjenne til bergartene og mineralene de består av, men vi må også vite noe om løsmasser. De ble dannet spesielt under siste istid da landet var dekket av et tykt islag som skurte fjellet og tok dem med seg. Da isen gikk inn i den siste fasen av avsmeltingen for ca. 10000 år siden, hadde vannet ledet løsmassene ut i havet og i innsjøer og avsatt jordartene der. Og disse ble, ettersom landet gradvis hevet seg, til de massene vi graver i i dag. Innen anleggsteknikk trenger vi også kunnskaper om hvordan jord og fjell blir brukt som byggemateriale eller byggegrunn.