Betongfaget

Arbeidsoppgaver omfatter produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Sentrale arbeidsområder er

  • fundamentering
  • forskaling og armering
  • utstøping av betong, produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering
  • branntetting og fuging
  • tegning- og konstruksjonsforståelse
  • rigging og drift av byggeplass