Veibygging

Når vi bygger veier i Norge, møter vi mange utfordringer. Èn av dem er at vi ved de fleste veiprosjekter støter på skiftende undergrunn. Alt fra fast fjell til myrområder. Som anleggsarbeider må du ha kjennskap til grunnens egenskaper for hele tiden å kunne vurdere de planlagte tiltak opp mot det du vil møte når gravearbeidene tar til.

En annen utfordring er klimaet i Norge, både teleproblematikk og den store differansen i temperatur som er her i landet, for eksempel +30º til -30º. Når veier bygges, bygger vi med materialer som tåler de påkjenninger de blir utsatt for uten å endre egenskaper. Vi lager også gode overganger mellom ulike undergrunner slik at ikke den som benytter veien, merker noe.