Tilbudsdokumenter; kart og tegninger - eksempler

Her finner du tilbudsdokumenter med vedlegg, mengdeberegninger til prosjelt og detaljerte kart og tegninger til bygging av en rundkjøring. Alle dokumentene er utlånt fra firmaet Dimensjon Rådgivning AS i Sandnes

Vedlegg