Kontakt

Byggenæringens Forlag AS

Postadr.: Postboks 5284 Majorstuen, 0303 Oslo

Besøksadr.: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Telefon: 40 00 67 90, Telefax: 92 10 67 90

Websider: www.bnf.as, www.byggarbeidsmiljo.no og www.bokasnettressurs.no

E-post: post@bnf.as

Har du spørsmål om denne siden, eller forslag til endringer eller nye saker, ta kontakt her.

Skjema
Markerte felter er obligatoriske.
 
 
 

Send kontaktforespørsel