HMS-illustrasjoner for byggenæringen

Et hefte med illustrasjoner som viser "rett og galt".

På en lettfattelig måte, gjennom gode illustrasjoner/tegninger ønsker vi å påvirke holdninger til risikobetont arbeid. Her er 120 tegninger som enkelt beskriver risikofylte situasjoner.

Heftet ble i første omgang utviklet for å forenkle forståelsen av HMS på norske arbeidsplasser for utenlandske arbeidstakere. Etter at noen lærere også har brukt det i undervisningssammenheng ser vi at det er godt egnet til dette.

En av tilbakemeldingene vi har fått er "Heftet med illustrasjoner var derimot glimrende og ta i plenum sammen med klassen. Det er pedagogisk og gir direkte og tydelige signaler."

Tegningene gir godt grunnlag for refleksjon og diskusjoner rundt risikosituasjoner.

Her ser du noen av illustrasjonene i heftet. Andre temaer er blant annet: Atkomster, ergonomi, sprengning, maskiner, grøfter, trafikkdirigering og rivearbeider.

 

Heftene koster kr. 189,- pr stk (20% rabatt ved bestilling av 20 hefter eller mer) og bestilles fra Byggenæringens Forlag AS på: post@bnf.as

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer.