Bransjelære og Produksjon

Vg2 Anleggsteknikk - Bransjelære
Bokmål ISBN 978-82-8021-081-4
Nynorsk ISBN 978-82-8021-090-6

Vg2 Anleggsteknikk - Produksjon 
Bokmål ISBN 978-82-8021-082-1
Nynorsk ISBN 978-82-8021-091-3

FORDJUPNINGSHEFTE ANLEGGSTEKNIKK
Fjell- og bergverksfaget, ISBN 978-82-8021-083-8
Asfaltfaget, ISBN 978-82-8021-084-5
Anleggsmaskinføreren, ISBN 978-82-8021-086-9
Vei- og anleggsfaget, ISBN 978-82-8021-087-6
Banemontøren, ISBN 978-82-8021-085-2