Arbeidsrapport

Her vil det komme tekster og øvingsoppgaver der du blir oppfordret til å rette feil i oppsett, innhold og språk.