Oppgave: Bindingsverk

Bildet viser bindingsverk for en enebolig. Prøv om du kan svare på spørsmålene nedenfor.

  1. Hva er standard senteravstand på stenderne i en slik vegg? Hvorfor er det slik?

  2. Tegn opp en bindingsverksvegg med en lengde på 3000mm og høyde 2400mm. Plassere ett vindu med bredde 900mm og høyde 800mm ca. midt på veggen. Sett deretter navn på alle delene i veggen.

  3. Hvis du ser nøye på bildet over så ser du at det er montert bærende overdekninger over åpninger på langveggene mens det ikke er montert det sammen over åpningene på kortveggene. Hvorfor er det slik tror du?

  4. Kan du gi noen eksempler på hvordan du ville ha festet denne veggen ned i den underliggende betongen?

  5. I oppgave 2 ble du bedt om å tegne en vegg med høyde 2400mm. Hvorfor akkurat 2400mm tror du?

    1. Tenk deg en enkel bindingsverksvegg bygget av 48mm x 98mm, uten noen åpninger, med en lengde på 7000mm og en høyde på 2400mm. Beskriv kort hvordan den vil se ut og beregn antall meter med 48mm x 98mm som vil gå med for å bygge den (Bruk gjerne excel – ref. Grunnleggende tegningslære s 94-103).