Oppgave: Lage fundament for vegg


Tenk deg at du jobber innen betongfaget. Oppgaven består i å lage ett fundament for en vegg.

 • Bredden på fundamentet er 900mm, høyden er 300mm og lengden er 23m.
 • Underlaget der fundamentet skal bygges er sandholdige masser.
 • Fundamentet skal armeres med 5 jern i lengderetningen med diameter 12mm ( Ø12)
 • Disse 5 jernene skal bindes sammen med tverrgående jern ( Ø12) for hver 250mm.
 • Det skal monteres skjøtejern som skal stikke opp i veggen for hver 250mm. Totalengde på disse jernene er 1000mm.

 

 1. Tegn en enkel skisse som viser hvordan du vil bygge fundamentforskalingen.

 2. Finn ut hvor mange meter Ø12 armeringsjern vi trenger i denne forskalingen?

 3. Forklar hva du må gjøre for å få riktig overdekning på armeringen.

 4. Beregn betongmengden som går med. Legg til 5 %. Hvorfor legger vi egentlig til 5 %?

 5. Du skal ringe til betongblanderiet og bestille betongen. Hva er viktig å oppgi da?

 6. Under støpingen komprimerer du betongen. Forklar hvordan gjør du det?

 7. Hvor lang tid tror du det tar før betongen er stiv nok til at du kan fjerne forskalingen?

 8. Har du noen formening om hvilke momenter som virker inn på tiden det tar før betongen stivner?