Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Mange bedrifter og organisasjoner jobber med opplæring innen HMS. Bygg- og anleggsbransjen har i senere år vært i fremste rekke når det gjelder å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er en stor og risikoutsatt næring og behovet for informasjon er enormt. Her finner du noen lenker som setter fokus på å formidle HMS på arbeidsplassen.