Industrimalerfaget

Industrimalerfaget omfatter forbehandling og oppbygging av et korrosjonshindrende system på stålkonstruksjoner og metaller innenfor norsk petroleumsindustri, bygg og anlegg, terminalanlegg, kraftverk, mekanisk industri og skipsverft.

Sentrale arbeidsområder er

  • klimatisk kontroll
  • valg og sikring av korrekt bruk av verneutstyr
  • forbehandling av overflater med manuelle og mekaniske metoder.
  • oppbygging av malingssystem med kost, rull og høytrykkspumper
  • egenkontroll – bruk av kontroll- og måleutstyr
  • vedlikehold og ettersyn av utstyr