Elevens HMS-håndbok

Her finner du alle skjemaene som ligger i boken. De kan du printe og bruke i arbeidet med HMS-opplæringen. De fleste skjemaene er beskrevet i bokas kapittel 3. På side 22 i boka finner du oppgaver tilknyttet skjemaene.