Trelastfaget

Fordypningsområder for trelastfaget er sagteknikk, høvelteknikk, tørking og energiproduksjon samt vedlikehold av verktøy.

Felles sentrale arbeidsområder er

  • råvare- og ferdigvarehåndtering
  • materialvurdering
  • bruk av maskiner, verktøy og databaserte styringssystemer slik at produktene tilfredsstiller nasjonale, internasjonale og markedsmessige krav
  • kvalitetskontroll av hele produksjoner klargjort for leveranse