Taktekkerfaget

Taktekkerfaget omfatter tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkede konstruksjoner, tunneler og våtromsmembraner.

Sentrale arbeidsområder er

  • vurdering av underlaget
  • diffusjonstetting
  • isolering, med og uten falloppbygging
  • mekanisk forankring av tekkinger
  • tekking av flate tak, skråtak og buetak