Rørleggerfaget

Rørleggerfaget omfatter installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre anlegg.

Sentrale arbeidsområder er

  • installasjon av vann- og avløpsledninger i grunnen
  • montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
  • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
  • montere utstyr og armatur i varmeanlegg
  • montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg
  • utføre servicearbeid