Steinfaget

Fagutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner. Sluttproduktene er gjerne monumenter, belegningsstein for utearealer eller forskjellige typer elementer for bygningsformål.

Sentrale arbeidsområder er

  • bruddvirksomhet og utvinning av naturstein
  • bearbeidingsvirksomhet av stein til skiferplater, blokker eller ferdige produkter
  • montering
  • håndtering og transport
  • yrkestegning
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr