Isolatørfaget

Fagområdet omfatter isolering av rør, tanker, ventiler, himlinger og vegger, montering av datagulv, branndører og tetting av gjennomføringer.

Sentrale arbeidsområder er

  • varmebevaring og kuldebevaring
  • frostbeskyttelse
  • brannbeskyttelse
  • støydemping
  • kondensisolering
  • innredning i boligmoduler og båter, industribygg og næringsmiddelbygg