Feierfaget

Feierne arbeider som regel i nær tilknytning til brannvesenet.

Sentrale arbeidsområder er

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • rensing av ventilasjonsanlegg
  • forebyggende brannvern
  • informasjonsarbeid vedrørende fyringsteknikk
  • tilsyn med fyringsanlegg og oljetanker
  • begrensning av skader etter brann