Digitale hjelpemidler

Digitale verktøy for tegning er brukt i bygge- og anleggsbransjen, og du vil få bruk for det i ditt fremtidige yrke. Det finnes mange typer tegneprogrammer, og det er vanskelig å finne en oversikt over alle produkter og typer. Til denne boken har vi valg et program som heter SketchUp, for å vise hvordan digitale tegninger kan lages og utformes.