Banemontørfaget

Som banemontør kan du få jobb i offentlige og private bedrifter i jernbanesektoren. 

Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • arbeidsplanlegging og kvalitetssikring
  • bygging og vedlikehold av jernbanespor, sporvekslere, planoverganger og plattformer
  • ettersyn og vedlikehold av dreneringssystemer
  • vedlikehold av bruer
  • feilretting, både planlagt og akutt
  • kontroll og visitasjon
  • godkjenning av sporets geometri