Asfaltfaget

Som asfaltør kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsområder i asfaltfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • laboratorie- og kontrollarbeid
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • produksjon og utlegging av asfalt
  • bruke asfalt- og anleggsmaskiner