Fjell- og bergverksfaget

Som fjell- og bergverksarbeider kan du få jobb innenfor bergindustrien og i anleggsbransjens store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver.

Fjell- og bergverksfaget omfatter bergverksdrift med sikte på utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen.

Sentrale arbeidsområder er

  • fjellarbeid i dagen, bergverksdrift, tunnelarbeid, pukk- og grusproduksjon (fordypningsområder)
  • stikking, oppmåling
  • arbeidsplanlegging
  • boring og sprenging
  • anleggsteknikk og fjellsikringsarbeid
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr