Vei- og anleggsfaget

Som vei- og anleggsfagarbeider kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsområder i vei- og anleggsfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • rigging og drift av anlegg
  • bygging, drift og vedlikehold av veier
  • kommunaltekniske anlegg
  • bruk av masseforflytningsmaskiner
  • enkelt betongarbeid