Partene i arbeidslivet

Partene i arbeidslivet består av arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, bransjeforeninger og myndighetene. Disse samarbeider og legger rammebetingelsene i arbeidslivet.